Uslovi korišćenja - Duocom

Uslovi korišćenja

 

IRENA IVANOVIĆ PR RADNJA ZA PRODAJU I SERVIS DUOKOM (u nastavku „DUOKOM“ ili „mi“) pruža svoj sadržaj na www.duocom.rs („web lokacija“) pod sledećim uslovima i odredbama („uslovi“). Povremeno možemo da menjamo Uslove bez prethodnog obaveštenja, pa vas savetujemo da povremeno proverite. Ovi uslovi su poslednji put ažurirani 12.06.2020. Pristupom i korišćenjem ove web stranice prihvatate ove uslove. Za objašnjenje DUOKOM-ovih praksi i smernica koje se odnose na prikupljanje, upotrebu i čuvanje podataka naših korisnika, pročitajte našu Politiku privatnosti.

1. Autorska prava

Sav sadržaj i funkcionalnost na web lokaciji, uključujući tekst, grafiku, logotipe, ikone, slike i video zapise i njihov izbor i raspored, pored bilo kakvih koncepata, znanja, alata, okvira, softvera, aplikacija ili druge tehnologije, algoritama , modeli, procesi i perspektive industrije koje su podložene ili ugrađene u prethodno, zajedno sa bilo kojim poboljšanjima ili izvedenim delima („Sadržaj web lokacija“) je ekskluzivno vlasništvo DUOKOM-a ili njegovih davalaca licence i, u meri u kojoj je to primenjivano, zaštićeno je Srpskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Ni sadržaj niti funkcionalnost sajta ne smeju se kopirati, reprodukovati, modifikovati, obrnuto dizajnirati, menjati (uključujući uklanjanje ili onemogućavanje bilo kakvih bezbednosnih ili tehnoloških garancija, odricanja od odgovornosti ili legendi), učitavati, objavljivati, postavljati, prenositi, ili ih distribuirati na bilo koji način bez našeg pismenog odobrenja, osim onih koji su navedeni u Odeljku 3 - Upotreba sadržaja web lokacije. Sva prava koja nisu izričito data su zadržana.

2. Zaštitni znakovi

Zaštitni znakovi, dizajn i logotipi (zajednički, „žigovi“) prikazani na sajtu su registrovani i neregistrovani žigovi kompanije DUOKOM i njenih davalaca licence. Slažete se da, osim što nam je izričito dozvoljeno (npr., putem alata za deljenje društvenih medija koji se pružaju na web lokaciji) ili od strane naših davalaca licence, gde je to primenljivo, nećete pozivati ili pripisati bilo kakve podatke DUOKOM-u ili njegovim davaocima licence ni na jednom javnom mediju ( npr. saopštenje za štampu, web stranice ili javni društveni mediji) u svrhu oglašavanja ili promocije ili u svrhu obaveštavanja ili uticaja na bilo koju treću stranu i da nećete koristiti ili reprodukovati bilo koji zaštitni znak ili nagoveštavati bilo kakvu podršku ili vezu sa DUOKOM-om ili njegovim davaocima licence.

3. Korišćenje sadržaja na sajtu

DUOKOM vam ovim putem daje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivnu licencu za ovaj termin za pristup i preuzimanje, prikazivanje i ispis kopije sadržaja web lokacija na bilo kom računaru isključivo za vašu internu, poslovnu upotrebu, pod uslovom da to što radite ne menja sadržaj web lokacije na bilo koji način (uključujući stvaranje njegovih izvedenih dela), da zadržavate sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima prikazana na sadržaju web lokacije i da na neki drugi način poštujete ove uslove. Ne možete na drugi način reprodukovati, modifikovati, obrnuti inženjering, distribuirati, prenositi, objavljivati ili otkrivati sadržaj sajta bez prethodne pisane saglasnosti DUOKOM-a. Pored toga, ne možete da „ogledate“ sadržaj web lokacije ili bilo koji njegov deo bez izričite pismene saglasnosti DUOKOM-a. Ništa se na ovoj web stranici ne može tumačiti kao direktno ili indirektno davanje nagoveštaja ili podrazumevanjem bilo kakve licence ili prava na korišćenje bilo koje intelektualne svojine DUOKOM-a, osim izričito navedeno u ovom dokumentu. Licenca data u ovom odeljku automatski se prekida ako se ne pridržavate ovih uslova.

4. Obaveštenja o kršenju i uklanjanje od strane DUOKOM-a

DUOKOM zabranjuje objavljivanje bilo koje informacije koja krši autorska prava i / ili druga prava intelektualnog vlasništva (uključujući prava na privatnost i publicitet) bilo koje osobe ili entiteta. Ako verujete da vaše pravo intelektualnog vlasništva (ili takvo pravo za koje ste odgovorni za sprovođenje) krši bilo koji sadržaj na web lokaciji, pišite DUOKOM-u na niže navedenu adresu, dajući pisanu izjavu koja sadrži: (a) identifikaciju autorskog dela i / ili prava intelektualne svojine za koje se tvrdi da je bilo povrijeđeno; (b) identifikacija materijala koji navodno krši pravila na web lokaciji za koju se zahteva da se ukloni; (c) svoje ime, adresu i telefonski broj i e-mail adresu ako je dostupna; (d) izjavu da ste u dobroj veri da upotreba zaštićenog autorskim pravima i / ili ostvarivanje prava intelektualne svojine nije odobren od strane vlasnika, njegovog agenta ili zakona; (e) izjavu da su podaci u notifikaciji tačni i da je, pod kaznom lažnog postupka, potpisnik ovlašten da deluje u ime vlasnika prava koji je navodno povređen; i (f) potpis vlasnika prava intelektualne svojine ili nekoga koga je u njegovo ime ovlašćeno da tvrdi povredu prava. DUOKOM će ukloniti sve objavljene priloge koji krše autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva bilo koje osobe prema srpskom zakonu nakon prijema takve izjave (ili bilo koje izjave). Srpski zakon predviđa značajne kazne za lažno podnošenje takve izjave. Licima koja više puta dostavljaju materijal koji krši ili je protivzakonit biće zabranjeno slanje dodatnih podnesaka.

6. Odricanje od odgovornosti

SADRŽAJ I FUNKCIONALNOST NA SAJTU SU PREDSTAVLJENI SA RAZUMEVANJEM DA DUOKOM NIJE NIKADA UKLJUČEN U PRODAJU PROFESIONALNIH SAVETA ILI USLUGA VAMA, NEMA SADRŽAJA SAJTA NAMENJENOG DA SE KORISTI ILI DA LI SE NAZIVA ULAGANJE, PRAVNI, PORESKI, OPOREZIV, ILI DRUGI PRAVNI AKTI, I DA ĆETE OSTATI SAMI ODGOVORNI ZA SVOJU UPOTREBU SVOG SADRŽAJA I PRIZNANJA DA JE BILO KOJA POVEZANOST SA SADRŽAJEM SAJTA BITI OBAVEZNA NA VAŠOJ ODGOVORNOSTI I RIZIKU. SVI SADRŽAJ I FUNKCIONALNOST NA SAJTU OPREMLJENA JE "KAKO JESTE", BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, NAKON IZRAŽENOG ILI DOSTAVLJENOG, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANE GARANCIJE SPOSOBNOSTI PRODAVCA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. DUOKOM I NJIHOVI DOBAVLJAČI TREĆEGA SADRŽAJA NE DAJU GARANCIJE, IZRAZITI ILI IMPLICIRANI, ODNOSEĆI SE NA VLASNIŠTVO, PRECIZNOST ILI ADEKVATNOST SADRŽAJA SAJTA. DUOKOM NEĆE BITI ODGOVORAN ILI ODGOVARATI ZA BILO KOJE INFORMACIJE OBJAVLJENE NA POVEZANIM SAJTOVIMA, SADRŽANE U SVIM KORISNIČKIM OBJAVAMA, OBJAVLJENIM NA SAJTU ILI KOD TREĆIH STRANAKA. NI DUOKOM NI TREĆE STRANE DOBAVLJAČA SADRŽAJA NEĆE BITI ODGOVORNO ZA SVE INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSLEDICE ILI GUBITKE ILI KAZNENE ŠTETE GUBITNIH PRIHODA ILI DOBITA, BEZ OBZIRA ILI NEZAVOĐENIH MOGUĆNOSTI TAКVIH ŠTETA ILI GUBITКA I BEZ OBZIRA NA TEORIJE ODGOVORNOSTI.

7. Nadoknada štete

Ovim obeštećujete, branite i držite neškodljivu DUOKOM i sve njene prethodnike, naslednike, roditelje, podružnice, podružnice, službenike, direktore, akcionare, investitore, zaposlene, agente, predstavnike i advokate i njihove pripadajuće naslednike, naslednike i dodeljuje ( „Oštećene ugovorne strane DUOKOM-a“) od i protiv bilo koje odgovornosti, troškova, troškova ili drugih gubitaka („gubitaka“) nastalih od strane DUOKOM-a i / ili obeštećenih ugovornih strana DUOKOM-a u vezi sa bilo kakvim zahtevima koji proizilaze iz vašeg korišćenja web stranice i / ili bilo koje kršenje ovih uslova, uključujući izjave, garancije i ugovore koje ste sklopili, ako ih ima, pristajući na ove uslove. DUOKOM zadržava pravo da, o svom trošku, preuzme ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo koje materije koja je inače predmet odštete od vas.

8. Web lokacije i provajderi trećih strana

Možemo pružiti veze do web lokacija treće strane, a neki od sadržaja koji se pojavljuju na ovoj web lokaciji u stvari isporučuju, podržavaju ili pružaju direktno ili indirektno treće strane, na primer, u slučajevima kadriranja web lokacija trećih strana ili uključivanje putem okvira skupa sadržaja koji isporučuju treći serveri. DUOKOM ne snosi nikakvu odgovornost za ove web stranice trećih strana koje regulišu uslovi korišćenja i pravila o privatnosti, ako postoje, odgovarajućih provajdera sadržaja trećih strana.

9. Privatnost

DUOKOM shvata da vam je privatnost važna i DUOKOM je posvećen poštovanju vaše privatnosti i zaštiti ličnih podataka (što se u nekim kontekstima i prema nekim važećim zakonima navodi kao vaši lični podaci). DUOKOM-ova politika privatnosti opisuje kako DUOKOM koristi i štiti vaše lično prepoznate podatke, kao i kako i sa kim može DUOKOM deliti te informacije.

PREPORUČUJEMO DA ODŠTAMPATE I PROČITATE POLITIKU O PRIVATNOSTI PAŽLJIVO I DA KONTAKTUJETE DUOKOM AKO IMATE BILO KAKAVA PITANJA O PRIVATNOSTI ILI OVIH USLOVA

10. Upravni zakon; nadležnost

Ovim uslovima upravljaju zakoni države Srbija bez pozivanja na principe sukoba zakona.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj politici privatnosti, kontaktirajte nas na:
IRENA IVANOVIĆ PR RADNJA ZA PRODAJU I SERVIS DUOKOM
Dalmatinska 17, Beograd 11000
office@duocom.rs