Povraćaj robe - Duocom

Povraćaj robe

Poštovani kupci,

Ovim putem želimo da Vas informišemo da postoje dve vrste povraćaja robe.

1. Odustanak od kupovine (moguće isključivo prilikom kupovine robe na daljinu, u roku od 14 dana)

2. Povraćaj robe zbog reklamacije (nesaobraznosti)

1. Odustanak od kupovine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko našeg web sajta www.duocom.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi da naznači razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao popunjen formular za raskid ugovora, proizvod se više ne može vratiti. Formular mozete preuzeti na sledećem linku, ili nam ga tražiti putem mail-a.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povrat iznosa i proizvod će mu biti vraćen o njegovom trošku.

Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:
- isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
- isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
- isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Shodno istom zakonu potrosač ima pravo na prigovor na saobraznost robe (stavka pod rednim brojem 2)

Za dodatne informacije obratite nam se na office@duocom.rs .

 

2. Povraćaj robe zbog reklamacije (nesaobraznosti)

Kupac je u obavezi da nakon prijema porudžbine prekontroliše sve proizvode da li eventualno imaju neka fizička oštećenja i u tom slučaju nam odmah, a najkasnije u roku od 24h, prijavi eventualna ostećenja nastala u transportu. Nakon tog roka nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

Kupac je takođe u mogućnosti da vrati proizvod ukoliko njegove karakteristike odudaraju od fabričke specifikacije.

Ukoliko je nesaobraznost nastala nakon određenog perioda korišćenja, tada se podnosi reklamacija na proizvod.

Kupac na našu adresu treba da pošalje:

- Artikal koji vraća, uz sav propratni materijal i garantni list ukoliko su uslovi garancije dogovoreni

- Originalni fiskalni račun

Troškove isporuke snosi krajnji kupac.