Politika privatnosti - Duocom

Politika privatnosti

 

Datum stupanja na snagu: 8. avgusta 2018.

IRENA IVANOVIĆ PR RADNJA ZA PRODAJU I SERVIS DUOKOM (u nastavku „DUOKOM“ ili „mi“) razumemo da vam je privatnost važna. Posvećeni smo poštovanju vaše privatnosti i zaštiti vaših ličnih podataka, što je svaka informacija koja vas može identifikovati kao pojedinačnu osobu, a koja se prikuplja putem svih web lokacija ili aplikacija koje objavljuju vezu do ove Politike privatnosti (kolektivno, „web lokacije“). Ova Politika privatnosti opisuje kako rukujemo i štitimo vaše lične podatke u vezi sa web lokacijama, u svojstvu kontrolora podataka. Molimo pogledajte naše Uslove korišćenja za više informacija o našim onlajn uslovima i smernicama uopšte.

Informacije koje prikupljamo

DUOKOM prikuplja lične podatke na određenim područjima web lokacija kada se za DUOKOM biltene i upozorenja. Prikupljeni lični podaci razlikuju se na pojedinim web lokacijama i mogu uključivati podatke koje navedete, kao što su vaše ime, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, broj faksa i pozadinske informacije potrebne za narudžbinu. Na primer, registracijom za biltene ili upozorenja o DUOKOM-u, pristajete da primite dopise na koje ste se pretplatili na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije. Samo DUOKOM ili njegovi agenti će vas kontaktirati koristeći ovu adresu e-pošte. Poslaćemo e-mailove na ovu adresu u vezi sa vašom registracijom.

Takođe možemo automatski da prikupljamo informacije o uređajima koje koristite za interakciju sa našim web lokacijama. Informacije koje automatski prikupljamo mogu uključivati IP adresu, identifikator uređaja, web pretraživač i informacije o pretraživanju prikupljene putem kolačića, web beacons, pixels, jasnih gifova i drugih sličnih tehnologija (zajedno „Kolačići i druge tehnologije praćenja“) na našim web lokacijama. Takođe možemo automatski prikupiti informacije o tome kako koristite web lokacije, poput onoga što ste pretraživali i pregledavali na web lokacijama. Informacije koje se automatski prikupe biće povezane sa bilo kojim ličnim podacima koje ste naveli.

Upotreba informacija

Lični podaci koje prikupljamo mogu se koristiti tamo gde za to imamo vaš konkretni pristanak ili ako DUOKOM ima legitiman interes ili drugu zakonsku osnovu za obradu takvih podataka. U nekim situacijama prikupljanje ličnih podataka može biti potrebno za rad web lokacija ili za pružanje određenih usluga ili proizvoda. DUOKOM koristi vaše lične podatke kako bi ispunio vaše zahteve za informacijama, personalizovao sadržaj koji gledate ili dobijate na web lokacijama, ocenjivao i poboljšao naše usluge, distribuirao biltene i upozorenja za vas, analizirao rad i funkcionisanje web lokacija, objavio vaša pisma uredniku ili komentare, sprečio prevare, sprovodio naše uslove korišćenja, poštovao sve važeće zakone i obaveze prijavljivanja preduzeća, sprovodite sporazume DUOKOM-a i ostvarite druge svrhe koje možete pokrenuti ili zatražiti. Mi možemo zadržati bilo koji vaš lični podatak u datoteci i koristiti ga za kontakt s vama.

DUOKOM može koristiti Cookie-je i treće strane i ostale tehnologije za praćenje za upravljanje našim web lokacijama i našim uslugama i za prikupljanje analitičkih podataka o tome kako ih koristite. Informacije koje se u ovoj politici privatnosti daju o kolačićima takođe se odnose na ove druge tehnologije praćenja. Molimo pogledajte našu Politiku o kolačićima za više detalja u vezi sa našom upotrebom kolačića.

Naše web lokacije ne prikupljaju lične podatke o vašim mrežnim aktivnostima tokom vremena i preko web lokacija ili internetskih servisa trećih strana. Stoga se signali „ne prate“ koji se prenose iz web pregledača ne odnose na naše web lokacije, a mi ne menjamo nijednu praksu prikupljanja i korišćenja podataka po prijemu takvog signala.

Primaoci podataka i međunarodni prenosi podataka

Lični podaci prikupljeni na web lokacijama mogu se povremeno prenositi DUOKOM-ovim partnerima i njihovom osoblju širom naše globalne organizacije, kao i našim pružaocima usluga trećih strana koji se nalaze širom sveta, uključujući i zemlje u kojima lokalni zakoni mogu da vam daju manja prava nego što imate u svojoj zemlji. Pored toga, web lokacije mogu pregledati i ugostiti DUOKOM i naši pružaoci usluga trećih strana bilo gde u svetu. Tamo gde to zakon nalaže, uspostavili smo pravne mehanizme dizajnirane da obezbede adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti koje obrađuju DUOKOM-ovi partneri i treći dobavljači usluga, uključujući prenos vaših ličnih podataka u druge države, a ne one u kojima vi prebivate. Korištenjem bilo koje stranice i pružanjem informacija o bilo kojoj od njih dobrovoljno pristajete na takav prekogranični prenos i hosting takvih podataka.

DUOKOM neće namerno otkriti ili preneti (i preduzeće razumne korake da spreči neovlašćeno ili slučajno otkrivanje) vaših ličnih podataka trećim licima bez vašeg pristanka, bez obzira na sopstvene svrhe marketinga ili treće strane, osim na sledeći način. DUOKOM može pružiti pristup vašim ličnim podacima pružaocima usluga treće strane koji su DUOKOM angažovali na pružaju usluge povezane sa web lokacijama, pod uslovom da se takvi pružaoci usluga treće strane prvo dogovore da će održati strogu povjerljivost takvih podataka i pružiti isti nivo sigurnosti podataka kao što ga pruža DUOKOM.

Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa pružaocima usluga treće strane koji obavljaju usluge i funkcije u naše ime kako bi podržali naše interakcije sa vama, uključujući, na primer, obradu materijala za regrutovanje, administriranje anketa ili takmičenja ili komunikaciju sa vama. Ovim dobavljačima usluga treće strane nije dozvoljeno da koriste ili otkrivaju vaše lične podatke osim ako je to neophodno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtevima.

Pored toga, možemo otkriti podatke o vama:

  • Ako se od nas traži da to učinimo zakonom ili pravnim postupkom;
  • Organima za sprovođenje zakona ili drugim vladinim zvaničnicima;
  • Kada verujemo da je obelodanjivanje neophodno ili primereno da se spreče fizičke povrede ili finansijski gubici ili u vezi sa istragom sumnje ili stvarne ilegalne aktivnosti;
  • Ako je obelodanjivanje neophodno da bi se zaštitili vitalni interesi osobe;
  • Da primenimo naše Uslove korišćenja;
  • Da bismo zaštitili našu imovinu, usluge i zakonska prava;
  • Da bismo sprečili prevare protiv DUOKOM-a i naših partnera
  • Da podrži funkcije revizije, poštovanja propisa i korporativnog upravljanja; ili
  • U skladu sa bilo kojim važećim zakonima.

Održavamo procese dizajnirane tako da osiguramo da je svaka obrada ličnih podataka od strane trećih dobavljača usluga u skladu sa ovim pravilima o privatnosti i štiti povjerljivost, dostupnost i integritet vaših ličnih podataka.

Pored toga, možemo otkriti ili prenijeti vaše lične podatke u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prenosa ili drugog prenosa ili raspolaganja svim ili bilo kojim delom našeg poslovanja.

Link do web lokacija drugih proizvođača

DUOKOM može pružiti linkove do web lokacija ili informacija trećih strana kao uslugu našim korisnicima. Ako koristite ove linkove, napuštaćete web lokacije. Takvi linkovi ne predstavljaju ili ne podrazumevaju odobrenje, sponzorstvo ili preporuku DUOKOM-a treće strane, web lokacije treće strane ili informacije sadržane u njima, a DUOKOM neće biti odgovoran ili odgovoran za vaše korišćenje. Takva upotreba podleže uslovima korišćenja i pravilima o privatnosti koji se primenjuju na te stranice.

Socijalna mreža

Web lokacije vam mogu omogućiti da se prijavite i povežete svoje račune na društvenim mrežama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Tvitter, LinkedIn, Facebook i YouTube, sa DUOKOM-om.

Povezivanjem naloga društvene mreže sa DUOKOM-om dajete nam dozvolu za pristup informacijama koje ste učinili dostupnim u vašem javnom profilu za taj nalog društvene mreže. Informacije dostupne u vašem javnom profilu variraju u zavisnosti od društvene mreže i vaših podešavanja, ali mogu sadržavati vašu adresu e-pošte, pravo ime, sliku profila, pol i lokaciju. Informacije koje primamo sa vašeg naloga na društvenoj mreži koristimo u skladu sa uslovima korišćenja društvene mreže i ovom Pravilnikom o privatnosti. Pogledajte postavke privatnosti na vašem nalogu društvene mreže za informacije o tome šta se podaci dele sa DUOKOM-om i ostalim povezanim aplikacijama i da biste upravljali podacima koji se dele preko vašeg naloga, uključujući informacije o vašim aktivnostima pomoću naših web lokacija.

Sigurnost

DUOKOM je implementirao opšte prihvaćene standarde tehnologije i operativne sigurnosti kako bi zaštitio lične podatke od gubitka, zloupotrebe, izmjene ili uništenja. Pristup ličnim podacima ima samo ovlašteno DUOKOM osoblje i pružaoce usluga treće strane, a ovi zaposleni i davaoci usluga moraju se odnositi prema ovim podacima kao poverljivi. Uprkos ovim merama predostrožnosti, DUOKOM ne može garantovati da neovlašćene osobe neće dobiti pristup vašim ličnim podacima.

Politika zadržavanja podataka

DUOKOM po potrebi čuva lične podatke tokom trajanja relevantnog poslovnog odnosa. Takođe možemo zadržati lične podatke duže od vremena poslovnog odnosa ako nam je potrebno da ih sačuvamo da bismo se zaštitili od pravnih zahteva, koristili ih za analizu ili vođenje istorijske evidencije ili se pridržavali naših politika i rasporeda za upravljanje informacijama. Ako tražite da izbrišemo vaše lične podatke, DUOKOM će preduzeti razumne pokušaje da izbriše sve instance podataka u celosti. Za zahteve za pristup, ispravke ili brisanje pogledajte odeljak „Vaša prava“ ove Politike privatnosti.

Deca

Web lokacije nisu dizajnirane ili usmerene na decu staru od 13 godina ili mlađu, a DUOKOM ne namerno prikuplja i ne održava lične podatke o bilo kome mlađem od ove starosti.

Vaša prava

Ako vam to odobri lokalni zakon, možete imati pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje smo prikupili o vama u svrhu pregleda, izmena ili traženja brisanja podataka. Takođe možete imati pravo da zatražite kopiju ličnih podataka koje smo prikupili o vama i da ispravite bilo kakve netačnosti u tim podacima. U nekim okolnostima možete tražiti i da prestanemo sa obradom vaših ličnih podataka.

Ako želite da podnesete zahtev za pristup, pregled ili ispravljanje ličnih podataka koje smo prikupili o vama ili da razgovaramo o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke, molimo kontaktirajte nas na office@duocom.rs.

Učinićemo razumne pokušaje da odmah istražimo, udovoljimo ili na drugi način odgovorimo na vaše zahteve što može zahtevati primenjivi zakon. Različiti zakoni nas mogu sprečiti da pružimo pristup vašim ličnim podacima ili na drugi način u potpunosti ispunimo vaš zahtev u zavisnosti od okolnosti i zahteva, kao što je na primer, kada pravljenje vaših podataka može otkriti identitet nekoga drugog. Pridržavamo pravo da naplaćujemo odgovarajuću naknadu za ispunjavanje vašeg zahteva tamo gde to dozvoljava važeći zakon i / ili odbijamo vaše zahteve tamo gde mogu biti očigledno neosnovani i / ili prekomerni, ili na drugi način prigovor ili bez opravdanja prema važećem zakonu.

Pored toga, i gde vam to omogućava lokalni zakon, imate zakonsko pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka.

Takođe se možete odjaviti sa pretplatničkih lista na bilo kojoj od web lokacija. Da biste to učinili, molimo vas da sledite uputstva na stranici web stranice na kojoj ste dali takve podatke, pretplatili se ili nas kontaktirajte na adresi koja je data na dnu ove Politike privatnosti.

Saglasnost; promene u politici privatnosti

Korištenjem web lokacija pristajete na prikupljanje, upotrebu i pohranu vaših ličnih podataka na način opisan u ovoj politici privatnosti i drugde na web lokacijama. Pridržavamo pravo da povremeno menjamo ovu Politiku privatnosti. Upozorićemo vas na sve takve promene ažuriranjem ove Politike privatnosti. Ako unesemo materijalne izmene u ovu Politiku privatnosti koja povećavaju naša prava na korišćenje ličnih podataka koje smo prethodno prikupili o vama, mi ćemo dobiti vašu saglasnost bilo putem e-pošte na vašu registrovanu adresu e-pošte, bilo tako što ćemo objavljivati informacije o promenama na našim web lokacijama.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj politici privatnosti, kontaktirajte nas na:
IRENA IVANOVIĆ PR RADNJA ZA PRODAJU I SERVIS DUOKOM
Dalmatinska 17, Beograd 11000
office@duocom.rs